"MASTER DISTRIBUTOR"
společnosti DMT SHARP
pro Českou republiku


Ostření pomocí úhlových souprav

Tato metoda je vhodná pro toho, kdo raději svěří úhel ostří přípravku, jenž zajistí požadované parametry. Princip spočívá v tom, že nůž je upnut v klemě, kterou ostřič buď drží v ruce, nebo ji může umístit u některých systémů na stojan. Druhou rukou drží ostřič kámen, k němuž je aplikováno vodítko. Toto vodítko se prostrčí příslušným otvorem v klemě, čímž je určen požadovaný úhel ostření. Kámen se vodí v podstatě napříč k ostří. Pokud je čepel delší než cca 10cm je vhodné nůž v klemě posunout.

Složení kamenů je obdobné jako u ostatních metod ostření. Kameny jednotlivých výrobců je možno při práci kombinovat, je však třeba brát v úvahu rozdílnost konstrukce vodících segmentů. Výhodou ostření pomocí úhlové soupravy je její „neomylnost“. Dokáže udržet konstantní úhel a fasetka je vždy přesně definována, takže nelze v žádném případě narušit estetickou krásu čepele. V současné době se vyrábějí u některých systémů i speciální přípravky k ostření oblých čepelí a zubovitých ostří. Více viz brousky, brousky, brousky na této stránce a www.noze-brousky,cz. (obr. č. 9 , 10).

Obr. 9 Obr. 10

DMT color coding